Aspirant Lid

Leiders van de toekomst zijn de studenten van vandaag

Informatie voor Aspirant Leden van het gedachtegoed en conglomeraat Aangenamer Leven

1
Wat krijgt U als Aspirant Lid

2
Wat kost het

3
Wat steunt U

 1. Drie maanden volledig inzicht in alle ontwikkelingen die onder Aangenamer Leven worden ontwikkeld
 2. Gratis toetreding tot ConceptmanagerS
 3. Gratis Masterclass Bitcoin *
 4. Voucher toetreden Aspirant Ambassadeur 

Eenmalig € 33,-

 1. De doorontwikkeling van lopende concepten die met en via Aangenamer Leven op de markt gebracht zijn en worden

Meer weten over uw investering

 • Aangenamer Leven is opdrachtgever van projecten (concepten noemen we dat) die uitstekende ideeën van mensen omzetten in daadwerkelijk rendement. 
 • Door uw bijdrage kunnen we de concepten -nog- professioneler aanpakken en ontwikkelen.
 • Bij het op de markt brengen van een nieuw concept of product worden zowel het gedachtegoed Aangenamer Leven als Aspirant Ambassadeurs en Ambassadeurs van Aangenamer Leven eigenaar van dit concept. 
 • Aangenamer Leven kiest bewust voor wereldwijd maximaal 100.000 kleine investeerders/sympathisanten in de Aspirant Ambassadeursgroep en maximaal 10.000 Ambassadeurs
 • Aspirant Ambassadeurs betalen eenmalig € 100,- en jaarlijks € 33,- voor hun lidmaatschap. 
 • Ambassadeurs betalen, na screening, eenmalig € 1.000 en jaarlijks € 100,- voor hun lidmaatschap.
 • Zowel Aspiranten als Ambassadeurs delen in alle winsten van de huidige -toekomstige- ondernemingen en inkomsten.    

Wat brengt het op

 • Naast het aanbod zoals bij #1 omschreven (aanbod Bitcoin Masterclass twv € 1.340 is tijdelijk), kunnen en mogen Aspirant Leden hun Voucher na 3 maanden inwisselen voor Aspirant Ambassadeurschap. U betaalt dan geen € 100,- eenmalige bijdrage, maar slechts de jaarlijkse bijdrage/contributie voor het Aspirant Ambassadeurschap lidmaatschap. 
 • Vanaf dat moment bent u officieel Aspirant Ambassadeur Aangenamer Leven
 • Na 1 jaar (of wanneer u door uitzonderlijke prestaties wordt gevraagd) kunt u de aanvraag voor volledig Ambassadeurschap indienen. 
 • Alle mensen die zijn gestart als Aspirant Lid, daarna doorgegroeid zijn Aspirant Adviseur, kunnen hier hun Voucher nogmaals gebruiken. Bij toetreding tot het volledig Ambassadeurschap betaalt u dan niet de éénmalige € 1.000, maar slechts een gedeelte daarvan. Dit kan in bepaalde omstandigheden zelf geheel gratis (indien u wordt gevraagd en/of opmerkelijke toegevoegde waarde heeft geleverd aan de ontwikkeling van Aangenamer Leven en/of één of meerdere van diens concepten.) De jaarlijkse bijdrage blijft € 100,- per jaar en u kunt/mag zich vanaf dat moment Ambassadeur Aangenamer Leven noemen.  

Garantie

 • We kunnen U geen enkele garantie bieden dat projecten of concepten zullen slagen. (kijk wat de corona-crisis bijvoorbeeld voor impact heeft op diverse ontwikkelingen).
 • We kunnen u wel garanderen dat we een groep van -juiste- mensen hebben die zich voor de volle 100% inzetten om de concepten en ideeën op de juiste manier door te ontwikkelen.

Kijk het eerst aan

 • Net als wat we u bij de (tijdelijke) Bitcoin Masterclass leren, is ons advies: "Ga werken met WEINIG geld en VEEL kennis" Dus niet andersom: "Ga werken met VEEL geld en WEINIG kennis." Investeer daarom slechts die € 33,- in het initiatief en kijk het eens drie maanden aan. Uw winst kan heel hoog zijn en uw verlies maximaal € 33,- 

Wat nu

 • U heeft interesse om deel te nemen en Aspirant Lid te worden voor 3 maanden en wilt u aanmelden en betalen.
 • Dat kan, maar we hopen en vertrouwen dat u begrijpt dat we niet iedereen kunnen en willen toelaten en "redelijk" strenge toelatingseisen hanteren.  
 • Om zeker te zijn dat u aanbevolen bent door één van onze Ambassadeurs verzoeken we u dan een App te sturen naar:
  0610-723883, of een mail naar info@aangenamerleven.nl. Vermeld svp duidelijk de naam van deze Ambassadeur en wij checken of hij of zij u werkelijk heeft aanbevolen. Indien goed bevonden ontvangt u een betalingsverzoek van € 33,- en bent u, na betaling, vanaf dat moment Aspirant Lid. 
 • Heeft u geen naam of bent u niet aanbevolen door één van onze Ambassadeurs, dan kunt u een mail of app sturen naar één van bovenstaande adressen en daarin aangeven dat u meer informatie wenst cq toe zou willen treden. We nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.  

Wat wel en wat niet

 • Aangenamer Leven is volledig onafhankelijk en werkt vanuit een "pantheneon" gedachtegoed. Een koepel van bescherming gesteund door krachtige zuilen.
 • Aangenamer Leven biedt plaats aan alles en iedereen, ongeacht huidskleur, leeftijd, ras, geloof of levensovertuiging en derhalve `gewijd aan alle goden`.
 • Aangenamer Leven steunt geen producten of diensten die kwetsend of discriminerend of agressief tegen anderen zijn.
 • Aangenamer Leven is totaal niet tegen bepaalde vormen MLM, maar biedt zelf geen MLM-structuur en prijst deze ook niet aan.
 • Aangenamer Leven biedt ondernemende geesten de mogelijkheden zichzelf of andere initiatieven te versterken.
 • Aangenamer Leven biedt "kleine" investeerders mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan en mee te profiteren van de grote diversiteit van concepten. 
 • Aangenamer Leven zet zich in voor "werkelijke" rijkdom en levensvreugde van mens en dier.