Verkoopvoorbeeld verkoop LP's via Discogs

Onze klant Carlos uit Chili heeft bij ons 7 platen besteld.

Inclusief verzending moest hij € 81,99 overmaken.

Dat heeft hij keurig gedaan. 

 

Hierboven zie je dat wij als verkoper ook $ 4,90 aan Discogs (de webwinkel)

moeten betalen. Plus kosten en btw was dat precies € 6,00.

Op onze Paypal ontvingen wij dus niet de € 81,99 die Carlos heeft betaald,

maar Paypal bracht ons nog wat kosten in rekening.

We kregen dus € 77,21

Daarvan wordt ook nog de € 6,00 automatisch afgeschreven door Discogs.

Onze inkomsten zijn dus netto: € 71,21

Het verschil € 10,78 zien we nooit meer terug. 


Stel koper krijgt 5% korting en betaalt dus geen                  € 82,99 maar € 78,84
Stel verkoper betaalt 5% kosten en ontvangt dus geen     € 71,21  maar € 74,90

Dan is de koper dus                €  4,15 voordeliger uit
Dan krijgt de verkoper dus   €  3,69 meer uitbetaald.

Twee winnaars dus.

Het verschil tussen het betaalde bedrag en ontvangen bedrag is dus geen
€ 10,78 die we nooit meer terug zien, maar het verschil is € 3,94En weet je wat het leuke is?

Ook die € 3,94 zijn we niet kwijt.

Die gaan ons netwerk in.
En weet je wat nog meer leuk is?

De koper krijgt zijn korting in bitcoins of jifucoins
En weet je wat ook heel leuk is? 

Jij en ik krijgen desgewenst onze provisie ook in bitcoins of jufucoins.

En weet je wat ook heel leuk is.....?