Wat is/was een conglomeraat.

Conglomeraten zijn (waren) bedrijven of organisaties die uit verschillende divisies of onderdelen bestaan die niet met elkaar in verband staan. Conglomeraten zijn ontstaan uit het idee dat diversificatie van de activiteiten de stabiliteit van een bedrijf kan vergroten - als één activiteit slecht presteert, kan een andere wellicht bloeien. In de jaren 70 van de twintigste eeuw maakte die redenering opgang. Dit bleek niet altijd een waarborg voor succes. De koers van conglomeraten bleef veelal achter bij wat analisten berekenden voor de optelsom van de verschillende onderdelen wanneer zij onafhankelijke bedrijven waren geweest. Als oorzaak werd gezien dat de concernleiding door het enorme scala aan divisies en activiteiten het overzicht kwijtraakte, waardoor ze minder efficiënt leiding kon geven. Met andere woorden: specialisatie achtte men efficiënter dan generalisatie.

* Tekst ontleend aan Wikipedia.


Het conglomeraat Aangenamer Leven.

De conglomeraten, waar ConceptmanagerS zich aan verbindt, zijn gericht op de kwaliteiten en specialiteiten ontwikkelen van de individu met een gezamelijk eerbaar waardevol doel en dus niet op een bedrijf en ook niet op "oude" geldelijke winst. Het conglomeraat Aangenamer Leven biedt de ruimte en mogelijkheden voor specialisten en individuen met een sterk gevoel voor waardevol met elkaar omgaan om krachten te bundelen, talenten te benutten en daarmee persoonlijk, gezamenlijk, sociaal en zakelijk resultaat te boeken.