6 april 2020

Geluidsbestand laten uittypen

Een vergadering, interview, notulen, overleg, (zakelijk) gesprek of scriptie! 
Het geluidsbestand ligt er en nu nog door goede en vertrouwde partij laten transcriberen.
Dan bent u bij ons echt aan het juiste adres.
Sinds juni 2016 hebben we 1.785 - vaak heel vertrouwelijke - geluidsbestanden, naar wens van de klant verzorgd.
Dit doen we graag, met volledige toewijding en discretie.

Hoe werkt het?

  • U uploadt het audiobestand via onderstaand formulier
  • Wij sturen u ter controle een opdrachtbevestiging.
  • U bevestigd uw opdracht.
  • Wij gaan aan de slag, verzorgen voor u het gewenste document en zenden het naar het gewenste mailadres.    

Wat kost het?

  • 1 spreker € 1,00 per minuut
  • 2 - 4 sprekers € 1,25 per minuut
  • 5 - 8 sprekers € 1,50 per minuut
  • 9 sprekers of meer op aanvraag.  

* standaard tarieven woordelijke uitwerking binnen 5 werkdagen.

Een vreemde hobby misschien, maar toch.

De combinatie van liefde voor taal, ervaring als griffie-medewerkster, notuliste en secretaresse maakte dat ik in 2016 me heb aangemeld om via tussenkomst van een bedrijf gesproken interviews, scripties, vergaderingen, redevoeringen en overige gesprekken uit te gaan typen. Ik deed dit altijd graag als betaalde hobby naast mijn "standaard" secretariële werkzaamheden die ik 3 dagen per week deed.

Van de nood een deugd maken.

Door economische omstandigheden binnen het bedrijf waar ik werkte was ik genoodzaakt mijn werkzaamheden daar te beindigen en heb ik, mede vanwege ziekte van mijn man, samen met overlegd en besloten om de passie voor taal niet op te geven, maar dat juist extra aandacht te geven en me volledig te focussen op het uitwerken van transcripties. Omdat de betaalde hobby van het uittypen van gesproken teksten via tussenkomst van een ander bedrijf - waar ik met heel veel plezier voor heb gewerkt en ook heel dankbaar voor ben -  niet toereikend was en is om "normaal" inkomen te bouwen, heb ik besloten om zelf mijn onderneming op te zetten. Hoe ik het bedrijf waarvoor ik werkte het ook gun en begrijp dat ze daarvoor kosten vragen, kan ik de kosten die zij in rekening brachten momenteel zelf heel goed gebruiken. Ik kan door mijn eigen bedrijf nu u als klant een lager tarief bieden en er zelf toch iets meer aan overhouden.

Meer dan 1785 vergaderingen/interviews/dialogen gingen u voor.

Op dit moment  - 6 april 2020 - kan ik terug kijken op 1785 verwerkte opdrachten die ik voor gemeentes, organisaties, provicies, studenten, onderzoek(st)ers, bedrijven en particulieren heb mogen en kunnen verwerken. Ik vond en vindt dit heerlijk om te doen. Gezien het feit dat deze werkzaaamheden nu mijn (onze) hoofdinkomsten zijn ben ik me er, nog meer dan ik al gewend was, terdege van bewust dat, om opdrachten te kunnen en mogen blijven ontvangen, het leveren van topkwaliteit noodzakelijk is. Die topkwaliteit wil ik u dan ook graag bieden zodat u meer dan tevreden bent en ik nu en in de toekomst nog veel mag transcriberen. 

Privacy en assistentie

De informatie die we door u aangeleverd krijgen kan zeer confidentieel zijn. Zo wordt daar ook altijd mee omgegaan. De bestanden die u aanlevert worden dan ook uitsluitend door mij gehoord en volledig vertrouwelijk behandeld. Mocht het zijn dat er -te- veel opdrachten zijn waardoor ik een assistent/collega moet schakelen, dan zal ik u daarvoor eerst toestemming vragen en ontvangt u alle gegevens van de betreffende persoon die uw bestand dan uitwerkt. 
Ik kan niet zeggen dat ik altijd de beste ben.
Wel kan ik garanderen dat ik altijd mijn best zal doen om dat wel te zijn.
Dank u voor uw vertrouwen/